شرکت نرم افزاری قاصدک پردازان دریا
شماره ثبت 6422 مسئولیت محدود